Registration Rates & PaymentRegistration Fees:

Presentation Type Conference Fee 
National Presenter (FTF) 1000 TL
International Presenter (FTF) 350 euro/dolar
International Presenter (Online) 250  euro/dolar
Phd Thesis Discussion Presenter 1000 TL
Poster Presenter 750 TL / 150 dolar
Audience 250 TL / 50 euro/dolar

*However, early registration is recommended due to limited places.

Kayıt Ücretleri:

Konferans Türü Konferans 
Ücreti
Ulusal Sunucu (Yüz yüze) 1000 TL
Uluslararası Sunucu (Yüz yüze) 350 euro/dolar
Uluslararası Sunucu (Çevrimiçi) 250  euro/dolar
Doktora Tezi Tartışma Bildirisi 1000 TL
Poster Bildirisi 750 TL / 150 dolar
İzleyici 250 TL / 50 euro/dolar


*Bununla birlikte, sınırlı yer olması nedeniyle erken kayıt yaptırılması tavsiye edilmektedir.


Note:

         ● All paper presentations will be face to face (FTF)
         ● Online paper submission/presentation is only available for international participants.
         ● One author registration can cover a maximum of 1 paper. Additioanl papers will cost 350 TL./50 euro/dolar
         ● Other authors in multi-authors papers must register as an Audience in order to benefit the facilities of the conference.
         ● “Thesis” Discussion  session is limited with 6 thesis. The aim of the session is to discuss the ongoing PhD thesis. To apply, the study must be an ongoing thesis and the research topic must be Educational Technology.
         ● Poster presentation is limited to 20 participants.
         ● For other requests please contact via conferenceietc@gmail.com

Not: 
 • Tüm bildiri sunumları yüz yüze yapılacaktır.
 • Online bildiri gönderimi/sunumu sadece uluslararası katılımcılar için geçerlidir.
 • Bir yazar kaydı en fazla 1 bildiriyi kapsayabilir. İlave bildirilerin ücreti 350 TL./50 euro/dolar olacaktır.
 • Çok yazarlı bildirilerde diğer yazarların konferans olanaklarından yararlanabilmeleri için İzleyici olarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • "Doktora Tezi" Tartışma oturumu 6 tez ile sınırlıdır. Oturumun amacı devam etmekte olan doktora tezlerinin tartışılmasıdır. Başvuru için çalışmanın devam eden bir tez olması ve araştırma konusunun Eğitim Teknolojisi olması gerekmektedir.
 • Poster sunumu 20 katılımcı ile sınırlıdır.
 • Diğer talepleriniz için lütfen conferenceietc@gmail.com adresinden iletişime geçiniz.

Registration Fee Includes:

 1. Participation in all scientific activities
 2. Welcome Reception
 3. Participant ID Card
 4. Online Abstract Book
 5. Online Proceedings Book
 6. Opportunity to publish full paper in proceeding book
 7. Sellected papers will be published in Tojet.
 8. Digital Certificate of Attendance
 9. Digital Conference Program
 10. Tea, coffee, cookie, and beverage service during congress period
Kayıt Ücretine Dahil Olanlar:
 1. Tüm Bilimsel Etkinliklere Katılım
 2. Karşılama Resepsiyonu
 3. Katılımcı  Kartı
 4. Çevrimiçi Bildiri Özeti Kitabı
 5. Çevrimiçi Bildiriler Kitabı
 6. Bildiri kitabında tam makale yayınlama fırsatı
 7. Seçilen bildiriler Tojet'te yayınlanacaktır.
 8. Dijital Katılım Sertifikası
 9. Dijital Konferans Programı
 10. Kongre süresince çay, kahve, kurabiye ve içecek servisi

Payment:
Submit your abstract or full-text paper from the Paper Submission page for paper participation. At the end of the scientific evaluation process, your acceptance letter will be sent to your e-mail address.

The last day for registration fee payments is "20 August 2023".

To pay the accepted paper participation and additional paper fees, you can pay fees to the following bank accounts:

BUYER NAME: DENİZBANK

BANK : DENİZBANK

BRANCH : Bahçeşehir Üniversitesi

TL. IBAN: TR02 0013 4000 0019 9214 6017 43
USD. IBAN: TR72 0013 4000 0019 9214 6017 44
EUR. IBAN: TR45 0013 4000 0019 9214 6017 45

Ödeme:

Bildiri katılımı için Bildiri Gönderimi sayfasından özet veya tam metin bildirinizi gönderin. Bilimsel değerlendirme süreci sonunda kabul mektubunuz e-posta adresinize gönderilecektir.

Kayıt ücreti ödemeleri için son gün "20 Ağustos 2023 "tür.

Kabul edilen bildiri katılım ve ek bildiri ücretlerini ödemek için aşağıdaki banka hesaplarına ücret ödemesi yapabilirsiniz:

ALICI ADI: DENİZBANK

BANKA : DENİZBANK

ŞUBE : Bahçeşehir Üniversitesi

TL. IBAN: TR02 0013 4000 0019 9214 6017 43
USD. IBAN: TR72 0013 4000 0019 9214 6017 44
EUR. IBAN: TR45 0013 4000 0019 9214 6017 45


Warnings:

 1. When making the payment, use the expression "IETC2023 Participation Fee - Notice No XX" as the text of the "Explanation". Write your paper number instead of “XX”. You can see your paper number in the acceptance text or in the paper submission system. In the second participation with the supplementary statement, use the phrase "IETC2023 Participation Fee - Supplementary Paper XX" as the text of the "Explanation". In the second participation with the supplementary statement, use the phrase "IETC2023 Participation Fee - Supplementary Paper XX" as the text of the "Explanation".
 2. You can make your payment at the branch or electronically. Keep the receipt after the transaction.
 3. Payment is required for your paper to be included in the conference program.
 4. * For application to the "Thesis Discussion" , please include the phrase "Thesis Discussion" in your e-mail. The application will be made with the thesis abstract, which must include the title of the thesis, research questions, and method information in the text section.
Uyarılar: 
 1. Ödemeyi yaparken "Açıklama" metni olarak "IETC2023 Katılım Ücreti - Bildiri No XX" ifadesini kullanınız. "XX" yerine bildiri numaranızı yazınız. Bildiri numaranızı kabul metninde veya bildiri gönderim sisteminde görebilirsiniz. Ek bildiri ile ikinci katılımda "Açıklama" metni olarak "IETC2023 Participation Fee - Supplementary Paper XX" ibaresini kullanınız. Ek beyan ile ikinci katılımda "Açıklama" metni olarak "IETC2023 Katılım Ücreti - Ek Bildiri XX" ibaresini kullanınız.
 2. Ödemenizi şubeden veya elektronik ortamda yapabilirsiniz. İşlem sonrası dekontu saklayınız.
 3. Bildirinizin konferans programında yer alması için ödeme yapılması gerekmektedir.
 4. "Tez Tartışması"na başvuru için lütfen e-postanıza "Tez Tartışması" ibaresini ekleyiniz. Başvuru, metin kısmında tezin başlığı, araştırma soruları ve yöntem bilgilerinin yer alması gereken tez özeti ile yapılacaktır.